Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm

Cislin 2.5 EC

Click vào hình để xem ảnh to

Mã sản phẩm : CM0003

Nhà sản xuất:

Sản phẩm cùng loại

Termidor 25EC

Công dụng: Phòng chống mối công trình xây dựng

Sản xuất tại: Bayer - Thái Lan

Map Sedan 48EC

Công dụng: Phòng chống mối mọt

Sản xuất tại: Monte Chemicals - Singapore

Lenfos 50EC

Công dụng: Phòng chống mối công trình xây dựng

Sản xuất tại:

PMs 100

Công dụng: Phòng chống mối nền móng

Sản xuất tại: Viện KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

PMC90

Công dụng: Diệt mối bằng cách lây truyền bệnh

Sản xuất tại: Viện KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Hộp Nhử Mối

Công dụng: Nhử mối

Sản xuất tại: AN SINH PEST CONTROL

Đối tác - Khánh hàng