Hỗ trợ trực tuyến

Hỏi Đáp

CÂU HỎI 5: Mối thợ và mối lính được phân công nhiệm vụ gì?

Cập nhật lúc 11/07/2011 05:07:00

TRẢ LỜI:

Một đàn mối bao gồm rất nhiều đẳng cấp tùy theo những nhiệm vụ khác nhau. Mối vua và mối chúa chỉ có nhiệm vụ duy nhất là sinh sản, mối thợ có nhiệm vụ chăm sóc tổ còn mối lính thì có nhiệm vụ bảo vệ tổ.   

 

Mối vua và mối chúa

Loài mối rất giống loài kiến những chúng lại không cùng một họ. Loài kiến có họ với ong mật và ong vò vẽ chứ không phải với loài mối. Trong một đàn kiến, tất cả kiến thợ và kiến lính đều là những con kiến cái vô sinh, còn trong một đàn mối, chúng bao gồm cả 2 giống.

Mối thợ

Mối thợ thường nhỏ hơn các thành viên khác trong đàn những số lượng lại đông hơn. Chúng có nhiệm vụ xây dựng và sửa chữa tổ, chuẩn bị thức ăn và nuôi dưỡng các thành viên khác trong đàn. Chúng cũng coi sóc trứng, ấu trùng và nhộng.

Mối lính 

Mối lính thì lớn hơn và có cái đầu rất to. Một số mối lính được trang bị bộ hàm giống như một cặp kéo, một số khác lại có một bộ hàm giống như mỏ. Mối lính có nhiệm vụ bảo vệ tổ mối. Kẻ thù chính trong tự nhiên của mối là kiến.

Đối tác - Khánh hàng