Hỗ trợ trực tuyến

Tầm nhìn

I. TẦM NHÌN:

Việc xác định rõ tầm nhìn trong ngắn hạn và tầm nhìn trong dài hạn giúp cho AN SINH PEST CONTROL thêm vững bước trên con đường phía trước. Và chắc chắn, chúng tôi sẽ thành công.

• Tầm nhìn đến năm 2014:
1. Vươn lên trở thành doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại trong tốp đầu tại Việt Nam.
2. Định vị trong thị trường là một doanh nghiệp nói thật - làm thật.
3. Mở rộng mạng lưới tại Việt Nam với số nhân lực trên 100 người.
4. Xây dựng nét văn hóa trẻ trung, đoàn kết trong doanh nghiệp, thân thiện với đối tác và trách nhiệm với xã hội.
5. Tuyển dụng và phát triển con người bằng các chính sách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
• Tầm nhìn đến năm 2020:
1. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhằm phát triển mô hình đa ngành nghề có sự tương hỗ lẫn nhau.
2. Mở rộng phạm vi hoạt động sang một số nước Đông Nam Á.
3. Xây dựng và hoàn thiện một tập đoàn với định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

 

 

II. SỨ MỆNH:

Góp phần bảo vệ sức khỏe và tài sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và của cả cộng đồng bằng việc mang nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp hiện đại, an toàn, chất lượng cao trong việc kiểm soát sinh vật gây hại.

 Là một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại, chúng tôi có sứ mệnh: 

Góp phần bảo vệ sức khỏe và tài sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và của cả cộng đồng bằng việc mang nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp hiện đại, an toàn, chất lượng cao trong việc kiểm soát sinh vật gây hại.
 
Với sứ mệnh đó, trong gần 1 thập kỷ qua, AN SINH PEST CONTROL đã được hàng chục nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng và hộ gia đình, góp phần kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh, các thiệt hại gây ra bởi các sinh vật như mối, côn trùng dịch tễ, chuột và các sinh vật gây hại khác.

 

AN SINH PEST CONTROL

Đối tác - Khánh hàng