Hỗ trợ trực tuyến

Hóa Chất

Hộp Nhử Mối

Công dụng: Nhử mối

Sản xuất tại: AN SINH PEST CONTROL

Cislin 2.5 EC

Công dụng: Bảo vệ gỗ và phòng chống mối mọt

Sản xuất tại:

PMC90

Công dụng: Diệt mối bằng cách lây truyền bệnh

Sản xuất tại: Viện KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

PMs 100

Công dụng: Phòng chống mối nền móng

Sản xuất tại: Viện KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Lenfos 50EC

Công dụng: Phòng chống mối công trình xây dựng

Sản xuất tại:

Termidor 25EC

Công dụng: Phòng chống mối công trình xây dựng

Sản xuất tại: Bayer - Thái Lan

Map Sedan 48EC

Công dụng: Phòng chống mối mọt

Sản xuất tại: Monte Chemicals - Singapore

Đối tác - Khánh hàng